Outplacement TPC Media

Voor medewerkers van het in zwaar weer verkerende TPC Media is in het sociaal plan outplacement bedongen. Begin dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat het bedrijf een aantal activiteiten afstoot waardoor 70 mensen hun baan verliezen. In het sociaal plan is inmiddls afgesproken dat deze mensen middels outplacement worden begeleid naar nieuw werk. […]

Read More

Sociaal plan Heinz goedgekeurd

Bij sauzenproducent Heinz in Turnhout heeft 95 procent van het personeel maandag ingestemd met het sociaal plan rond de sluiting van de fabriek. Vakbonden en directie zijn donderdagavond tot dat akkoord gekomen. Volgens het akkoord zal er brugpensioen vanaf 53 jaar aangevraagd worden. Hoeveel werknemers daarvan gebruik kunnen maken is echter nog onbekend. Andere elementen […]

Read More

Overbrugging WWZ

Bedrijven met minder dan 25 werknemers moeten worden ontzien bij de verandering van het ontslagrecht. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er een overbruggingsregeling komt voor de transitievergoeding voor bedrijven, die minder dan 25 werknemers in dienst hebben. De regeling, die in ieder geval tot 2020 moet gelden, geldt voor ontslag om […]

Read More

Kosten en duur outplacement

Wekelijks krijgen wij de vraag wat de kosten van outplacement zijn en hoe lang een outplacement traject duurt. Hoewel er tegenwoordig in vaststellingsovereenkomste ook lagere bedragen worden opgenomen, is het meest voorkomende bedrag dat wordt gereserveerd voor outplacement nog steeds 5.000 euro exclusief BTW.¬†Hoeveel een outplacementtraject uiteindelijk kost is afhankelijk van de individuele behoefte van […]

Read More

Reorganisatie Amsterdam

De gemeente Amsterdan voert de komende jaren een reorganisatie door waarbij naar alle waarschijnlijkheid 900 banen komen te vervallen. De gemeente Amsterdam telt momenteel maar liefst 13.000 fulltime banen en is daarmee de grootste lokale werkgever. Ontslagen medewerkers krijgen outplacement aangeboden door een outplacementbureau.

Read More

Akkoord met outplacement BGN

Er is een akkoord tussen FNV Kiem en BGN. Het sociaal beleidskader voorziet o.a. in een ontslagvergoeding en begeleiding door een outplacementbureau. Verder zijn in in het akkoord verschillende bepalingen opgenomen over aanpassing van het salaris en arbeidsvoorwaarden. Meer weten over outplacement? Bel Werkcontact Outplacement: 070-3457763.

Read More