Re-integratie bij onderwijs en overheid  

Emien Demirtas: “Twee jaar geleden raakte ik mijn baan als klasse-assistent op een school voor gehandicapten kwijt.  Al snel bleek dat mijn voormalige werkgever me moest helpen bij mijn re-integratie. Hij betaalde een re-integratiebureau dat mij geholpen heeft weer een nieuwe baan te vinden. Nu werk ik in een tehuis voor gehandicapte kinderen.”
 
Bent u werkloos geworden vanuit een baan bij de overheid of in het onderwijs? Dan is uw voormalige werkgever verplicht u te ondersteunen bij uw re-integratie. U kunt geen gebruik maken van regelingen van het UWV zoals proefplaatsing, scholing, individuele re-integratieovereenkomst (IRO). Wel kan u uw voormalige werkgever vragen of dit soort regelingen via hem mogelijk zijn. 
 
Ontvangt u naast uw WW-uitkering een arbeidsongeschiktheids-uitkering? Dan ondersteunt het UWV u bij uw re-integratie en niet uw voormalige werkgever. 

Recente berichten