Hoog slagingspercentage outplacement

DEN HAAG – Werkcontact Outplacement heeft het afgelopen jaar wederom een hoog plaatsingspercentage in haar outplacementtrajecten weten te realiseren. Werkcontact Outplacement behoort met een percentage van bijna 90 procent succesvol afgeronde trajecten tot de meest succesvolle outplacementbureaus van Nederland. Onder ‘succesvol afgerond’ verstaat Werkcontact Outplacement een duurzame nieuwe baan voor de kandidaat. Meer over outplacement leest u […]

Read More

Reorganisatie bij Nacap

Een tumultueuze vergadering, waar heel veel vragen gesteld werden, zegt Joukien Haan van FNV Bouw. Op 24 januari bespraken vakbonden FNV Bouw en FNV Bondgenoten met hun leden het sociaal plan dat Nacap biedt aan de 56 mensen die ontslagen worden bij de reorganisatie van het bedrijf. Ouderen komen er slecht vanaf met dit sociaal […]

Read More

WIA vragen over tijdelijke contracten

Den Haag – Bij Werkcontact Outplacement krijgen we vaak vragen over de WIA-aanvraag en ziektewet bij tijdelijke arbeids-overeenkomsten. Indien een werknemer ziek is terwijl een tijdelijk contract afloopt, kan het volgende van toepassing zijn: De ex-medewerker gaat een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Als de periode van ziekte langer dan 10 weken heeft geduurd voordat het […]

Read More

Minder re-integratie Den Helder

Den Helder – Werklozen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt komen in Den Helder voortaan minder snel in aanmerking voor een re-integratietraject. “Om de re-integratietrajecten zo efficiënt mogelijk in te zetten, is een maximum verbonden aan de in te zetten trajecten. Het onbeperkt inzetten is niet meer mogelijk”, aldus het college van Den Helder. […]

Read More

Outplacementsubsidie is een succes

DEN HAAG – Van de door Werkcontact Outplacement geintroduceerde outplacementsubsidie wordt veel gebruik gemaakt. Sinds november 2011 kunnen verenigingen en stichtingen gebruik maken van het Werkcontact Outplacement Fonds. Het Werkcontact Outplacement Fonds stelt jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar aan werkgevers om daarmee outplacement voor werknemers financieel toegankelijk te maken. Vooral organisaties zonder winstoogmerk en onderwijsinstellingen vragen de […]

Read More

Santens wacht op outplacement

Bij de Belgische badstoffenproducent Santens, dat na een faillissement gedeeltelijk werd overgenomen door de Franse groep Descamps, zijn de eerste onderhandelingen met de bonden afgerond. Santens moest afgelopen zomer faillissement aanvragen. Daarbij werden ruim 430 banen bedreigd. Half september ging de rechtbank van koophandel in Oudenaarde echter akkoord met een gedeeltelijke overname door de Franse groep Descamps, […]

Read More