Re-integratieregelingen werknemers
Indien u als werknemer ziek bent, krijgt u te maken met re-integratie. 
Er zijn verschillende re-integratieregelingen die u kunnen helpen om weer aan het werk te komen. De belangrijkste zijn:
 
Wet Verbetering Poortwachter
Bent u ziek en werkt u in loondienst? Dan is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) van toepassing.
Het doel van deze wet is om eerst alle mogelijkheden voor re-integratie te gebruiken voordat u eventueel een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt. Lees meer >
 
Re-integratie UWV
Heeft u een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan kan het UWV voor u een re-integratiebedrijf inschakelen. UWV heeft met een groot aantal re-integratiebedrijven contracten. Lees meer >
 
Individueel Re-integratietraject (IRO)

Wilt u zelf bepalen hoe u weer aan het werk komt én heeft u een WW-
of arbeidsongeschiktheidsuitkering?Dan kunt u een individuele re-integratie overeenkomst (IRO) aanvragen bij het UWV. U kiest dan zelf een re-integratiebedrijf uit en het UWV betaalt de kosten van uw re-integratie. Lees meer >
 
Arbeidskundig onderzoek
Weet u niet zeker of  uw uw eigen werk weer kan doen? Dan kan een arbeidskundig onderzoek zinvol zijn. Lees meer >
 
Werkplekaanpassingen
Heeft u een ziekte of handicap en heeft u speciale voorzieningen nodig? Dan kunt u daar een vergoeding voor krijgen. 
Een voorwaarde is dat u deze voorzieningen mee kunt nemen naar een andere werkgever. Lees meer >
 
Scholing
Heeft u een opleiding nodig om uw kans op werk te vergroten én heeft u een WW-, WAO, WIA, WAZ-, Wajong of ZW-uitkering? Dan kan het re-integratiebedrijf dat u begeleidt bij het UWV een vergoeding voor de opleiding aanvragen. De opleiding kan een onderdeel zijn van het re-integratietraject. Lees meer >

Jobcoach
Heeft u een langdurige ziekte of handicap? Dan kan het zijn dat u extra begeleiding nodig heeft. Een jobcoach kan deze begeleiding bieden. Lees meer >
 
Proefplaatsing
Wilt u aan het werk, maar twijfelt u of uw werkgever of u het werk aan kan? Heeft u al minstens 6 maanden een WW-uitkering of heeft u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV? 
Dan is een proefplaatsing mogelijk. Op deze manier kunt u 3 maanden lang kijken hoe het gaat. Uw werkgever hoeft u geen salaris te betalen. U houdt gewoon uw uitkering. Lees meer >

Werken met behoud van uitkering (participatieplaats)
Heeft u een uitkering van het UWV? Is het voor u erg moeilijk om een gewone baan te vinden, maar kunt u als u langere tijd begeleid wordt wel een gewone baan vinden? Dan kunt u misschien werken met behoud van uw uitkering. Dit heet een participatieplaats.  
Lees meer >

Loonaanvulling
Heeft u een gedeeltelijke WAO-, WAZ- of Wajanguitkering en gaat u weer aan het werk? Of werkt u in uw eigen bedrijf? Dan kan het zijn dat u minder verdient dan u zou kunnen verdienen.
Om toch aan het werk te kunnen blijven, kunt u een aanvullende uitkering krijgen, zodat werken ook financieel aantrekkelijk blijft. 
Lees meer >
 
Aanvullling WW bij nieuwe baan langdurig werklozen
Heeft u langer dan een jaar zonder onderbreking  een WW-uitkering en gaat u weer aan het werk? Dan kunt u misschien gebruik maken van de regeling inkomstenaftrek. In dat geval houdt u gedeeltelijk uw WW-uitkering en mag u 30% van uw loon houden. Lees meer >
 
Eigen  bedrijf starten
Een eigen bedrijf starten, werken als freelancer of ZZP-er kan een mogelijkheid zijn om weer aan het werk te komen. Heeft u een WW- of Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan kan het UWV u ondersteunen. Lees meer >
 
Vergoeding vervoer
Gaat u weer werken en is het reizen lastig vanwege uw ziekte of handicap? Dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een vergoeding voor de extra vervoerskosten. Lees meer >

Bijdrage kosten kinderopvang
Volgt u een re-integratietraject en heeft kosten voor kinderopvang? Dan kunt u bij het UWV een bijdrage vragen in de kosten van kinderopvang tijdens die re-integratie. Lees meer >

Onafhankelijk arbeidsadviseur
Bent u op zoek naar werk? Kent u niet alle mogelijkheden om uw kansen op werk te vergroten? Dan kan de onafhankelijk arbeidsadviseur u gratis helpen.  Hij kan zowel voor als tijdens uw re-integratietraject ondersteuning bieden. Lees meer >

Re-integratie vanuit de bijstand
Heeft u een bijstandsuitkering? Dan kan uw gemeente u helpen om weer aan het werk te gaan. Uw gemeente bepaalt zelf op welke manier  de re-integratie van mensen met een bijstandsuitkering uitgevoerd wordt. Dit betekent dat de aanpak in elke gemeente anders is. 
Belangrijk is dat de re-integratieactiviteiten goed aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Lees meer >

Re-integratie vanuit overheid en onderwijs
Bent u werkloos geworden vanuit een baan bij de overheid of in het onderwijs? Dan is uw voormalige werkgever verplicht u te ondersteunen bij uw re-integratie. U kunt geen gebruik maken van regelingen van het UWV zoals proefplaatsing, scholing, individuele re-integratieovereenkomst (IRO). Lees meer >
 
De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling door het UWV
Indien u arbeidsongeschikt wordt bestaat er gedurende maximaal 2 jaar recht op loondoorbetaling via uw werkgever indien er sprake is van een dienstverband. Lees meer >
 
De wet  WIA
De afkorting WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen. Lees meer >
 
Uw vraag telefonisch stellen? Bel de Outplacement Telefoon.

Recente berichten