Overbrugging WWZ

Bedrijven met minder dan 25 werknemers moeten worden ontzien bij de verandering van het ontslagrecht. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er een overbruggingsregeling komt voor de transitievergoeding voor bedrijven, die minder dan 25 werknemers in dienst hebben. De regeling, die in ieder geval tot 2020 moet gelden, geldt voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

De transitievergoeding is een vergoeding die na ontslag moet worden uitgekeerd aan alle werknemers die ten minste twee jaar een contract hebben. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar en vanaf elf dienstjaren een half maandsalaris. De vergoeding bedraagt maximaal 75.000 euro of een jaarsalaris bij een inkomen van 75.000 euro of hoger. De overbruggingsregeling moet kleinere ondernemers in moeilijke economische omstandigheden iets meer lucht geven. Zij hoeven tot 2020 de dienstjaren van een werknemer vóór 2013 niet mee te tellen bij berekening van de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Die valt zo lager uit.

De transitievergoeding kan worden gebruikt voor begeleiding en outplacement naar een nieuwe baan. Ontslagen medewerkers krijgen vaak outplacement aangeboden door een outplacementbureau.