Wet Verbetering Poortwachter

Annelies: “ Ik heb jarenlang gewerkt als verpleegkundige. Een paar jaar geleden kreeg ik reuma en kon mijn eigen werk niet meer doen. Binnen het ziekenhuis was geen werk dat ik met mijn klachten nog zou kunnen doen. Mijn werkgever heeft toen in overleg met mij besloten een re-integratiebureau in te schakelen. Dit bureau heeft mij geholpen een baan bij een andere werkgever te vinden. En met succes.”
 

Bent u ziek en werkt u in loondienst? Dan is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) van toepassing. 
Het doel van deze wet is om eerst alle mogelijkheden voor re-integratie te gebruiken voordat u eventueel een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt. Uw werkgever is verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie tijdens uw ziekte. U bent verplicht hieraan mee te werken.
Als u na 2 jaar ziekte nog niet of niet volledig aan het werk bent, kunt u een WIA uitkering aanvragen.

Hoe ziet uw re-integratie eruit?
Bij uw re-integratie zijn de volgende momenten belangrijk:  

 • Binnen 6 weken na uw ziekmelding moet uw werkgever een probleemanalyse opstellen. Hierin staat wat de aard van uw ziekte is, wat u wel en niet kunt en wat er nodig is voor re-integratie.
 • Uiterlijk 8 weken na uw ziekmelding stelt uw werkgever een plan van aanpak op. Hierin staan afspraken hoe u zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk kunt. De afspraken kunnen betrekking hebben op:
  • – aanpassingen op het werk;
  • – trainingen, therapieën en activiteiten gericht op het vinden van ander werk bij uw eigen werkgever;
  • – activiteiten gericht op het vinden van werk bij een andere werkgever.
 • Bent u volgens de arts te ziek om te re-integreren dan hoeft u geen plan van aanpak te maken. U kunt dan sneller een WIA-uitkering aanvragen. Dit kan tot het moment dat u 68 weken ziek bent.
 • Na 1 jaar moet u samen met uw werkgever de aanpak evalueren. Als het nodig is kunt u het plan van aanpak aanpassen.
 • Na bijna 2 jaar vult u samen met uw werkgever een eindevaluatie in. Hierin staat wat de stand van zaken m.b.t. de re-integratie is. Dit document vormt samen met de andere documenten het re-integratieverslag. UWV beoordeelt dit verslag. Als uw werkgever genoeg gedaan heeft aan om u weer aan het werk te krijgen, kunt u een WIA-uitkering aanvragen.

Tijdens het hele traject heeft u elke 6 weken contact met uw werkgever. U bespreekt dan of het doel uit het plan van aanpak nog haalbaar is. Een casemanager (iemand uit de organisatie waar u werkt of van de arbodienst) bewaakt het traject en zorgt dat er op de juiste momenten actie wordt ondernomen. 

Loonsancties van UWV

Als uw werkgever volgens het UWV niet voldoende gedaan heeft om u te re-integreren, dan kan uw werkgever worden verplicht om u nog maximaal 1 jaar langer uw loon door te betalen.

Als u als werknemer onvoldoende meewerkt aan uw re-integratie kan het UWV besluiten de WIA-keuring uit te stellen. U krijgt dan geen salaris meer en ook nog geen WIA uitkering. Dit betekent dat u tijdelijk geen inkomsten heeft.

Kijk voor meer informatie over spoor 2 re-integratie ook eens op de website van de spoor 2 re-integratie specialist of Outplacementbureau Werkcontact.

Recente berichten