Wat is outplacement?

Hans de Boer: “Twee jaar geleden werd door een reorganisatie de functie van Yasmine opgeheven. We konden haar niet intern herplaatsen en moesten haar dus ontslaan. We boden haar professionele begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan aan via een outplacementtraject. Dankzij de begeleiding van het outplacementbureau vond ze na 6 maanden een leuke nieuwe baan als PR-medewerker.”

Outplacement is professionele begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan voor werknemers die met ontslag bedreigd worden. 
De werkgever betaalt het outplacementtraject. Het wordt vaak gebruikt bij reorganisaties en bij een onoplosbaar arbeidsconflict. Kan een werknemer door ziekte niet meer bij de eigen werkgever aan het werk blijven, dan is er sprake van re-integratie en gelden de regels van de Wet Verbetering Poortwachter. De duur van een outplacementtraject is vooral afhankelijk van het budget van de werkgever en van de mogelijkheden van de individuele werknemer op de arbeidsmarkt. 
De meeste trajecten duren 6 tot 12 maanden. 

Een outplacementtraject bestaat uit een aantal fasen:

  • Verwerking van de onprettige werkervaringen (bv. arbeidsconflict, reorganisatie).
  • Zelfonderzoek. In deze fase wordt vooral aandacht besteed aan het in kaart brengen van persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten, talenten en competenties, uw beroeps-mogelijkheden en loopbaanambities. Ook is het mogelijk een beroepskeuzetest te doen. Dit is dan een onderdeel van het outplacementtraject en verwerkt in het bedrag dat met de werkgever is overeengekomen.
  • Verkennen van de arbeidsmarkt.
  • Sollicitatietraining: in deze fase wordt vooral gekeken naar sollicitatiebrief, CV, oefenen van sollicitatiegesprekken.
  • Zoeken van een baan: het daadwerkelijk zoeken van een baan via kranten, vaktijdschriften, internet, jobhunting door het bureau en door te netwerken.

Voor zowel de werkgever als de werknemer zijn er juridische aspecten waar men rekening mee moet houden. Lees hier meer over de juridische aspecten bij outplacement.

Kijk voor meer informatie over outplacement ook op OutplacementVerzekering.nl.

Recente berichten