Aanvraag WIA uitkering
Wanneer een werknemer al een tijd ziek is waardoor hij/zij niet of maar gedeeltelijk kan werken kan/moet deze na 104 weken een WIA-uitkering aanvragen. Werkgever en werknemer kunnen er ook voor kiezen om samen nog wat langer te werken aan reintegratie. 
 
Hieronder leest u meer over deze twee mogelijkheden:
 
1. Langer doorwerken aan reintegratie:  
Wanneer de werknemer binnen afzienbare tijd weer (volledig) aan het werk kan, kunnen de werkgever en werknemer afspreken om het loon tot dat moment door te betalen. De werkgever en werknemer hebben dan meer tijd om te werken aan de reintegratie. Tijdens deze periode kan de werkgever de werknemer niet ontslaan. Na de verlengde loondoorbetaling kan de werknemer alsnog een WIA uitkering aanvragen. Indien de werknemer en de werkgever kiezen voor de verlengde loondoorbetaling dan moet men het formulier ‘aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA’ invullen. Dit formulier is te vinden op uwv.nl. Verlengde loondoorbetaling is niet mogelijk als de werknemer een Ziektewet-uitkering krijgt. 
 
2. Aanvragen van de WIA uitkering:
Indien de werknemer niet op korte termijn volledig kan werken, dan kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Hiervoor heeft de werknemer de volgende documenten nodig:
 
– Plan van aanpak;
– Eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak;
– Eindevaluatie van het plan van aanpak.
 
Daarnaast heeft de werknemer een aantal documenten nodig van de bedrijfsarts:
 
– Medische informatie;
– Pobleemanalyse;
– Actueel ordeel bij de probleemanalyse.
 
Ten slotte vult de werknemer zelf het formulier ‘oordeel werknemer’ in. Al deze documenten samen vormen het reintegratieverslag.
 
De aanvraag in drie stappen:
1. Documenten verzamelen (zie boven);
2. De werknemer kan de WIA uitkering aanvragen op uwv.nl;
3.Uiterlijk één dag na de aanvraag op uwv.nl het reintegratieverslag per post opsturen naar UWV, Postbus 69254, 1060 CH Amsterdam.
 
Na de WIA aanvraag:
Na ontvangst van de aanvraag bekijkt UWV wat de werknemer en werkgever hebben gedaan aan de reintegratie. Dit wordt ook wel de Poortwachterstoets genoemd. Ook krijgt de werknemer een uitnodiging voor een gesprek met een arts van UWV. Meestal volgt kort daarna een gesprek met de arbeidsdeskundige van UWV. Uiterlijk veertien weken na ontvangts van de WIA aanvraag, laat UWV weten of de werknemer een WIA uitkering kan krijgen en of er genoeg aan reintegratie is gedaan. Indien UWV van mening is dat er te weinig is gedaan aan reintegratie volgt een loonsanctie en moet de werkgever het loon langer door betalen. De duur van de loonsanctie kan verschillen.
 
Vragen over reintegratie spoor 2 of outplacement?
 
Bel de Outplacement Telefoon of kijk op de website van Werkcontact Outplacementbureau.
 

Recente berichten