No-risk polis  

Wilma de Vries: “ Een jaar geleden nam ik Annelies in dienst als bemiddelaar voor de thuiszorg. Vanwege haar WIA-uitkering kon ik in aanmerking komen voor een no-risk polis. Wel zo prettig, want je weet maar nooit of je het nodig hebt. En wat blijkt? Ze is nog geen dag ziek geweest? Ik ben heel tevreden met Annelies. Ze heeft nu een contract bij ons voor een jaar.”

Werknemers met een ziekte of handicap zijn meestal niet vaker of langer ziek dan andere werknemers. Maar soms gebeurt het toch. Om het risico voor u te verkleinen is er de no-risk polis. Dit houdt in u van het UWV een tegemoetkoming krijgt in de loonkosten van de zieke werknemer. 

Wie vallen er onder de no-risk polis

U kunt een no-risk polis krijgen als u iemand in dienst neemt die: 

  • een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft
  • ooit een Wajong-uitkering kreeg
  • problemen heeft (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs en binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij u in dienst komt
  • een verklaring heeft gekregen van de gemeente of UWV WERKbedrijf dat hij een arbeidshandicap heeft
  • een WSW-indicatie. heeft
  • voor 8 juli 1954 geboren is en al langer dan 52 weken een WW-uitkering ontvangt.

U kunt ook een no-risk polis krijgen als u een werknemer met een WIA-uitkering in dienst houdt.

Duur van de no-risk polis

De no-risk polis duurt maximaal 5 jaar, gerekend vanaf het begin van het dienstverband. Als de medewerker een aanzienlijk hogere kans op ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft, kan de no-risk polis eenmalig met maximaal 5 jaar worden verlengd. 

Houdt u een werknemer met een WIA uitkering in dienst? Dan duurt de no-risk polis maximaal 5 jaar nadat het recht op een WIA-uitkering is vastgesteld. Mensen met een Wajong-uitkering en mensen met een WSW indicatie hebben een permanente no-risk polis. 

Hoe werkt het

De no-risk polis geldt automatisch voor werknemers die aan de voorwaarden voldoen. Zodra de werknemer ziek wordt, meldt u dit bij het UWV.

Recente berichten