Eigen risicodrager
 
Leroy Wasiman “ Vorig jaar heb ik besloten zelf de kosten van de arbeidsongeschiktheid van mijn werknemers te dragen. Hiermee ben ik eigen risicodrager geworden. Dat scheelt nogal wat aan verzekeringspremies.”
 
U kunt zich op verschillende manieren verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid van uw (ex-) werknemers. Een ervan is via het UWV. In deze situatie betaalt het UWV de uitkeringen van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers en betaalt de re-integratie. U kunt dan ook gebruik maken van voorzieningen bijvoorbeeld premiekorting, loonkostensubsidie en vergoeding van de kosten voor aanpassing van de werkplek. 

U kunt ook zelf het risico van arbeidsongeschiktheid van uw (ex-) werknemers dragen. U bent dan eigen risicodrager. De betaling van de uitkeringen en de kosten voor re-integratie komen dan gedurende 10 jaar voor uw rekening. U kunt dit risico ook (deels) verzekeren bij een particuliere verzekeraar. 

Bent u eigen risicodrager, dan kunt u geen gebruik maken van de voorzieningen die het UWV biedt, zoals premiekorting, loonkostensubsidie en vergoeding van kosten voor aanpassing van de werkplek. Het UWV blijft wel beoordelen of een zieke werknemer in aanmerking komt voor de WIA. 
 
Verantwoordelijkheden
U heeft u als eigen risicodrager ook verplichtingen:

  • u betaalt de kosten van uitkeringen en re-integratie.
  • u ziet erop toe dat de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer of ex-werknemer zijn verplichtingen nakomt.
  • u begeleidt de werknemer en ex-werknemer bij zijn re-integratie.
  • Wilt u na enige tijd geen eigen risicodrager meer zijn? Dan blijft u toch verantwoordelijk voor de lopende WGA-uitkeringen én voor de eventuele WGA-uitkeringen van werknemers die ziek zijn geworden in de periode dat u eigen risicodrager was.

Recente berichten