Vergoeding werkplekaanpassing
 

Runaldo Rahiembaks: “Vorig jaar leerde ik Karel kennen, een deskundige op het gebied van ICT. Ik wilde hem graag in dienst nemen.  Er waren wel een aantal aanpassingen nodig omdat hij rolstoelafhankelijk is. Zo moest er een hellingbaan bij de ingang van het gebouw komen en een aangepast toilet. Onze eigen organisatie kon de hoge kosten hiervoor niet betalen. Gelukkig kon ik de kosten hiervoor van het UWV vergoed krijgen. Daardoor konden we Karel toch in dienst nemen. “

 

Moet u kosten maken voor een werknemer met een ziekte of handicap? Dan kunt u daar een vergoeding voor krijgen. 

Een voorwaarde is dat het voorzieningen zijn die een werknemer niet kan meenemen naar een andere werkgever, bijvoorbeeld een aangepast toilet voor een werknemer met een rolstoel. 

 

U krijgt deze extra kosten alleen vergoed als u de werknemer voor minimaal 6 maanden in dienst neemt én als de kosten boven een bepaald bedrag uitkomen. De hoogte van dit drempelbedrag kan u bij het UWV navragen. Zijn er voorzieningen nodig die een werknemer kan meenemen naar een andere werkgever, dan kan hij zelf in aanmerking komen voor een vergoeding. Voorbeelden van dit soort voorzieningen zijn een aangepaste bureaustoel, een doventolk, aangepaste computerapparatuur en speciale software. 

Recente berichten