Re-integratieregelingen voor werkgevers

Indien u als werkgever te maken krijgt met re-integratie van een zieke werknemer, heeft u een aantal verantwoordelijkheden om de arbeidsongeschikte werknemer aan het werk te houden of te helpen.
U kunt als werkgever met verschillende re-integratieregelingen te maken krijgen. De belangrijkste zijn:

Wet verbetering Poortwachter (WVP)

Heeft u een zieke werknemer? Dan is de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) van toepassing.
Het doel van deze wet is om eerst alle mogelijkheden voor re-integratie te gebruiken voordat een werknemer eventueel een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt. Lees meer >

Werken op proef (proefplaatsing)

Wilt u iemand aannemen, maar twijfelt u of hij werk aan kan? Heeft deze werknemer al minstens 6 maanden een WW-uitkering of heeft hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV? Dan is een proefplaatsing mogelijk. Lees meer >

No-risk polis

Werknemers met een ziekte of handicap zijn meestal niet vaker of langer ziek dan andere werknemers. Maar soms gebeurt het toch. Om het risico voor u te verkleinen is er de no-risk polis. Lees meer >

Premiekorting

Neemt of houdt u een werknemer met een ziekte of arbeidshandicap in dienst? Dan kunt u in aanmerking komen voor korting op de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidspremies. Lees meer >

Vergoeding werkplekaanpassing

Moet u kosten maken voor een werknemer met een ziekte of handicap? Dan kunt u daar een vergoeding voor krijgen. 
Lees meer >

Loonkostensubsidie
Neemt u een werknemer in dienst die een uitkering heeft en moeilijk aan het werk kan komen? Dan kunt u loonkostensubsidie aanvragen. Lees meer >

Jobcoach
Een werknemer met een langdurige ziekte of handicap kan soms extra begeleiding nodig hebben. Een jobcoach kan zo’n werknemer helpen. Lees meer >

Arbeidskundig onderzoek
Weet u niet zeker of uw zieke werknemer zijn eigen werk weer kan doen? Dan kan een arbeidskundig onderzoek zinvol zijn.
Lees meer >

Eigen risicodrager voor arbeidsongeschiktheid
U kunt zelf het risico van arbeidsongeschiktheid van uw (ex-) werknemers dragen. U bent dan eigen risicodrager. Lees meer >

Kijk voor meer informatie over outplacement ook op OutplacementVerzekering.nl. Voor meer informatie over spoor 2 re-integratie kunt u terecht bij de spoor 2 re-integratiespecialist.

Recente berichten