Kosten en duur outplacement

Wekelijks krijgen wij de vraag wat de kosten van outplacement zijn en hoe lang een outplacement traject duurt.

Hoewel er tegenwoordig in vaststellingsovereenkomste ook lagere bedragen worden opgenomen, is het meest voorkomende bedrag dat wordt gereserveerd voor outplacement nog steeds 5.000 euro exclusief BTW. Hoeveel een outplacementtraject uiteindelijk kost is afhankelijk van de individuele behoefte van de ontslagen werknemer.

De maximale duur van een outpacementtraject is doorgaans 6 tot 12 maanden. Indien er kortere trajecten worden aangeboden is er eigenlijk sprake van “outplacement light”.

Klik hier voor meer informatie over outplacement.