Jobcoach
 
Amira Majid “ Een paar jaar gelden nam ik Joke in dienst als administratief medewerkster. Door haar handicap had ze extra begeleiding nodig. Gelukkig kwam ze in aanmerking voor een jobcoach. Ze kan nu haar werk zelfstandig uitvoeren.” 
 

Een werknemer met een langdurige ziekte of handicap kan soms extra begeleiding nodig hebben. Een jobcoach kan zo’n werknemer helpen. De hulp kan bestaan uit:

  • persoonlijk trainingsprogramma.
  • inwerkprogramma bieden.
  • begeleiding op de werkvloer.
  • Het doel is dat de werknemer zijn werk zelfstandig kan uitvoeren. Na afloop van de begeleiding blijft de jobcoach bereikbaar als er toch nog een probleem is. 

Wie komen in aanmerking
Een werknemer krijgt alleen een jobcoach als hij minstens 12 uur per week werkt én minimaal 35% van het minimumloon verdient. 
In het eerste jaar begeleidt de jobcoach de werknemer maximaal 15% van zijn werktijd, in het tweede jaar maximaal 7,5 % en in de volgende jaren maximaal 5%. 
De werknemer moet zelf de begeleiding door een jobcoach aanvragen. 

Toekennen van een jobcoach
Het UWV beslist of een werknemer in aanmerking komt voor een jobcoach en hoe intensief de begeleiding moet zijn. Elke 6 maanden stelt de jobcoach een rapportage op over de voortgang. Aan de hand hiervan beslist het UWV of de begeleiding nog noodzakelijk is. 
De rapportage kan ook leiden tot een verandering in het soort begeleiding of de intensiteit ervan.

Recente berichten