Jobcoach
 
Joke van den Berg: “ Een paar jaar geleden kreeg ik een baan als administratief medewerkster. Door mijn handicap had ik extra begeleiding nodig. Gelukkig kwam ik in aanmerking voor een jobcoach. Ik kan nu mijn werk zelfstandig uitvoeren.” 

Heeft u een langdurige ziekte of handicap? Dan kan het zijn dat u extra begeleiding nodig heeft. Een jobcoach kan deze begeleiding bieden. Hij kan u helpen met:

  • een persoonlijk trainingsprogramma
  • een inwerkprogramma begeleiding op de werkvloer.

Het doel is dat u uw zelfstandig kunt uitvoeren. Na afloop van de begeleiding blijft de jobcoach bereikbaar als er toch nog een probleem is. 

Wie komen in aanmerking
U krijgt alleen een jobcoach als u minstens 12 uur per week werkt én minimaal 35% van het minimumloon verdient. 
In het eerste jaar begeleidt de jobcoach u maximaal 15% van zijn werktijd, in het tweede jaar maximaal 7,5 % en in de volgende jaren maximaal 5%. 
U moet zelf de begeleiding door een jobcoach aanvragen. 

Toekennen van een jobcoach
Het UWV beslist of u in aanmerking komt voor een jobcoach en hoe intensief de begeleiding moet zijn. Elke 6 maanden stelt de jobcoach een rapportage op over de voortgang. Aan de hand hiervan beslist het UWV of de begeleiding nog noodzakelijk is. De rapportage kan ook leiden tot een verandering in het soort begeleiding of de intensiteit ervan.

Recente berichten