Werkplekaanpassingen  

Annelies Schipper: “ Tijdens mijn re-integratietraject bleek dat ik door mijn reuma speciale software nodig heb om met de computer te kunnen werken. Deze software is behoorlijk duur en kon ik niet zelf betalen. Gelukkig was het UWV bereid deze kosten te vergoeden. 
Als ik ergens anders ga werken, kan ik deze software gewoon meenemen.”

 
Heeft u een ziekte of handicap en heeft u speciale voorzieningen nodig? Dan kunt u daar een vergoeding voor krijgen. 
Een voorwaarde is dat u deze voorzieningen mee kunt nemen naar een andere werkgever. Voorbeelden van dit soort voorzieningen zijn een aangepaste bureaustoel, een doventolk een doofblinde tolk, aangepaste computerapparatuur en speciale software. 

Heeft u voorzieningen nodig die u niet kunt meenemen naar een andere werkgever, bijvoorbeeld een aangepast toilet, dan kan uw werkgever hier een vergoeding voor krijgen. 
Hij krijgt deze extra kosten alleen vergoed als hij u voor minimaal 6 maanden in dienst neemt én als de kosten boven een bepaald bedrag uitkomen. De hoogte van dit drempelbedrag kan hij bij het UWV navragen.

Recente berichten