Schema Wet Poortwachter
De Wet verbetering poortwachter schrijft voor op welk moment de werkgever en de werknemer aan bepaalde verplichtingen moeten hebben voldaan. Onderstaand treft u een schema aan voor de Wet Poortwachter.
 

 Moment  wie?  wat?
1e ziektedag  werknemer  ziekmelding  aan 
werkgever
 Tijdige melding  werkgever   melding aan arbodienst
 6e week  arbodienst advies mogelijkheden re-integratie
8e week   werkgever en  werknemer    plan van aanpak en aanstellen casemanager
 13e week werkgever  melding ziekte aan UWV en aanleggen re-integratiedossier 
 Regelmatig werkgever, werknemer en arbodienst  evaluatie voortgang, minimaal 1 keer per 6 weken
 20e maand werkgever en werknemer  opstellen re-integratieverslag
 20e maand arbodienst opstellen medisch deel re-integratieverslag 
 91e week werkgever en werknemer  aanvraag WIA-uitkering bij UWV en overleggen re-integratieverslag 
 104e week UWV start WIA of loonsanctie UWV 

Via de Outplacement Telefoon (088-033 30 08) kunt u tijdens kantooruren direct antwoord krijgen op de meest uiteenlopende vragen over outplacement en re-integratie.  U wordt direct doorverbonden met een van onze outplacementspecialisten of er wordt door onze telefoniste een terugbelnotitie gemaakt. Wij bellen u dan terug wanneer het u uitkomt.
 
Kijk voor meer informatie over outplacement op Outplacement Verzekering.nl of op de website van Werkcontact Outplacementbureau. Meer informatie over spoor 2 re-integratie leest u op de website van de spoor 2 re-integratiespecialist.

Recente berichten