Bijdrage kosten kinderopvang  

Caroline Jansen:” Tijdens mijn re-integratietraject moesten mijn kinderen naar de buitenschoolse opvang. Gelukkig was het UWV bereid een deel van deze kosten te betalen. Hierdoor was het gemakkelijker de kosten van de kinderopvang te betalen.”

Volgt u een re-integratietraject en heeft kosten voor kinderopvang? Dan kunt u bij het UWV een bijdrage vragen in de kosten van kinderopvang tijdens die re-integratie. 
U moet dan aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

  • u heeft  een Ziektewet-, WW-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering
  • u bent bezig met re-integratie
  • uw kind woont bij u 
  • uw kind gaat naar kinderopvang die door de gemeente is goedgekeurd.

UWV betaalt  maximaal 20,1 % van de kosten voor kinderopvang vergoed. Het gaat hierbij om de kosten van dagopvang of buitenschoolse opvang. Er geldt een maximumbedrag per uur. 

Naast deze vergoeding van het UWV kunt u een kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen.

Recente berichten