Premiekorting voor werkgevers  

Wilma de Vries: “ Een jaar geleden nam ik Annelies in dienst als bemiddelaar voor de thuiszorg. Vanwege haar WIA-uitkering kon ik in aanmerking komen voor premiekorting. Ik krijg nu 3 jaar lang korting op de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidspremies.”

Neemt of houdt u een werknemer met een ziekte of arbeidshandicap in dienst? Dan kunt u in aanmerking komen voor korting op de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidspremies. Ook als u een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder in dienst neemt kunt u in aanmerking komen voor premiekorting. 

Premiekorting voor zieke en arbeidsgehandicapte werknemers

Neemt u iemand met een ziekte of arbeidshandicap in dienst? Dan kunt u maximaal 3 jaar korting krijgen op de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidspremies. 
Ook als een werknemer die u al in dienst heeft, recht heeft op een WIA-uitkering en hij helemaal of gedeeltelijk weer gaat werken, kunt u gebruik maken van premiekorting. Deze geldt voor maximaal 1 jaar. 

Premiekorting voor ouderen

Neemt u een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder in dienst neemt? Dan kunt u maximaal 3 jaar in aanmerking komen voor premiekorting. U moet dan een verklaring van het UWV hebben waarin staat dat de werknemer op de dag vóór hij bij u in dienst kwam, een uitkering had. De werknemer moet deze verklaring zelf aanvragen. 
Ook als u een werknemer van 62 jaar of ouder in dienst houdt, kunt u gebruik maken van premiekorting. In deze situatie geldt de premiekorting maximaal 3 jaar, maar uiterlijk tot de werknemer 65 jaar wordt. 

Premiekorting aanvragen

U mag de premiekorting zelf opnemen in de loonaangifte voor de belastingen. De Belastingdienst controleert of u de kortingen goed heeft toegepast. 

Recente berichten