Bijverdienen met een WIA-uitkering
Bijverdienen met een WIA-uitkering. Kan dat?
Ja dat kan, mits u met een aantal zaken rekening houdt.
 
Een voorbeeld
Stel dat u voor een percentage van 80-100 bent afgekeurd. 
Het bedrag dat u mag bijverdienen hangt af van de restcapaciteit. 
De restcapaciteit is het gedeelte (de ruimte die er is om bij te verdienen in de vorm van een percentage) dat u mag bijverdienen. 
De restcapaciteit wordt berekend aan de hand van het inkomen dat u zou kunnen verdienen wanneer u niet in de WIA terecht was gekomen. Dit inkomen wordt ook wel manmaatloon gemoemd. 
Het manmaatloon is dus het loon wat u verdiende toen u nog geen WIA-uitkering had. Het manmaatloon wordt altijd aangepast aan de loonontwikkelingen.
 
In het geval van 80-100 WIA bent u voor 80-100 procent arbeidsongeschikt. Uw restcapaciteit is dan 20 procent (100-20). 
U mag dan maximaal 20 procent van uw manmaatloon bijverdienen. 
 
U dient bijverdiensten altijd te melden aan het UWV. Dit kan betekenen dat het UWV u oproept voor een herkeuring. Indien u meer gaat bijverdienen dan de restcapaciteit kan dit tot gevolg hebben dat u in een lagere arbeidsongeschiktheidklasse wordt ingedeeld hetgeen weer gevolgen kan hebben voor uw uitkering.

Alle rechten voorbehouden.

Recente berichten