Overbrugging WWZ

Bedrijven met minder dan 25 werknemers moeten worden ontzien bij de verandering van het ontslagrecht. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er een overbruggingsregeling komt voor de transitievergoeding voor bedrijven, die minder dan 25 werknemers in dienst hebben. De regeling, die in ieder geval tot 2020 moet gelden, geldt voor ontslag om […]

Read More

Kosten en duur outplacement

Wekelijks krijgen wij de vraag wat de kosten van outplacement zijn en hoe lang een outplacement traject duurt. Hoewel er tegenwoordig in vaststellingsovereenkomste ook lagere bedragen worden opgenomen, is het meest voorkomende bedrag dat wordt gereserveerd voor outplacement nog steeds 5.000 euro exclusief BTW.¬†Hoeveel een outplacementtraject uiteindelijk kost is afhankelijk van de individuele behoefte van […]

Read More

Reorganisatie Amsterdam

De gemeente Amsterdan voert de komende jaren een reorganisatie door waarbij naar alle waarschijnlijkheid 900 banen komen te vervallen. De gemeente Amsterdam telt momenteel maar liefst 13.000 fulltime banen en is daarmee de grootste lokale werkgever. Ontslagen medewerkers krijgen outplacement aangeboden door een outplacementbureau.

Read More