Wsw-dienstverband
De WSW is een voorziening voor mensen die als gevolg van een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. 
Sinds 1969 biedt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) genoemde doelgroep de mogelijkheid om onder aangepaste omstandigheden werk te verrichten. Op 1 januari 1998 is de nieuwe Wet sociale werkvoorziening (nWSW) van kracht geworden. Aangepaste arbeid kan in het kader van de WSW op drie manieren worden gerealiseerd: 
 

  • Beschutte arbeid in een dienstbetrekking bij de gemeente (CAO WSW).
  • Detachering vanuit een dienstbetrekking bij de gemeente bij een reguliere werkgever (CAO WSW), individueel of in groepsverband.
  • Begeleid werken in dienst van een reguliere werkgever (CAO van betreffende werkgever).

De indicatiestelling voor de WSW wordt uitgevoerd door UWV Werkbederijf. UWV Werkbedrijf beslist over het wel of niet behoren tot de doelgroep van de WSW, de arbeidshandicap (matig of ernstig) en de geldigheidsduur van de (her-)indicatie.

Een aanzienlijke groep mensen maakt gebruik van de Wsw. 

De meeste mensen zijn werkzaam binnen een sw-bedrijf, welke over het algemeen verschillende divisies kent zoals “groen” of “productie”. 

Wsw en werkgevers
Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken een Wsw-geïndiceerde in dienst te nemen, is voorzien in een permanente no-riskpolis bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast krijgt de werkgever een loonkostensubsidie. Deze wordt doorbetaald op het moment dat een werknemer op een begeleid werkenplek zijn indicatie verliest. Een werkgever loopt daardoor niet het risico dat hij een Wsw-ge├»ndiceerde met een loonkostensubsidie in dienst neemt waarna vervolgens -na herindicatie- de loonkostensubsidie volledig wordt ingetrokken.

Bent u werkgever en wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Bel dan met de Outplacement Telefoon of kijk op de website van Werkcontact Outplacementbureau.

Recente berichten