Wat is re-integratie?

Re-integratie is een traject waarin werkhervatting centraal staat. Er kan sprake zijn van re-integratie tijdens ziekte of tijdens werkloosheid. Als uw werknemer weer binnen uw organisatie aan het werk kan heet dit re-integratie 1e spoor. 

Kan uw werknemer niet meer binnen uw organisatie aan het werk, dan kunt u proberen een baan te vinden bij een andere werkgever. Dit heet re-integratie 2e spoorBij re-integratie tijdens ziekte speelt de Wet Verbetering Poortwachter een belangrijke rol. 

Bent u werkgever? Dan zijn er verschillende regelingen die het voor uw financieel aantrekkelijker maken om een langdurig werkloze of iemand met een ziekte of handicap aan te nemen.

Bent u werknemer? Dan zijn er verschillende regelingen die u helpen om weer aan het werk te komen.

Annelies Schipper: “Jarenlang werkte ik met veel plezier als verpleegkundige. Ongeveer 3 jaar geleden kreeg ik reuma en moest me daardoor ziek melden. Al snel werd duidelijk dat ik niet meer aan de slag zou kunnen als verpleegkundige. Mijn werkgever schakelde een re-integratiebureau in, dat mij hielp een andere baan te zoeken. Een arbeidsdeskundige onderzocht wat voor werk ik met mijn reuma nog wel zou kunnen doen. Nu help ik mensen die thuiszorg nodig hebben bij het uitzoeken welke zorgverlener voor hen het beste is. De medische kennis die ik als verpleegkundige opgedaan heb, komt kan ik hier goed gebruiken. Mijn nieuwe werkgever kon gebruik maken van een aantal regelingen van het UWV die de financiële risico’s beperken. Om met de computer te kunnen werken had ik software voor spraakherkenning nodig. Gelukkig kon ik deze via het UWV vergoed krijgen. Als ik van baan zou veranderen kan ik deze software gewoon meenemen. Dank zij de voorzieningen die het UWV mijn nieuwe werkgever en mij bood, kan ik aan het werk blijven.”

Recente berichten