Keurmerk reintegratie
Reintegratie- of outplacementbureaus zijn vaak aangesloten bij een branchevereniging of orde. Het meest bekend zijn: de  Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten (NOLOC) en de Nederlandse Organisatie van Bureaus voor Outplacement en Loopbaanbegeleiding (NOBOL)
 
Lidmaatschap van deze organsiaties is alleen mogelijk wanneer het reintegratie- of outplacementbureau aantoonbaar over gekwalificeerd personeel beschikt. 
 
Naast  de NOLOC en de NOBOL is de Stichting Blik op Werk ook actief in de re-integratiebranche. Het Blik op Werk keurmerk is vrij toegankelijk voor alle bureaus en controleert bedrijven vooral op administratieve processen. Blik op Werk geeft geen indicatie over de kwaliteit van de dienstverlening.
 
Externe links:
 
Keurmerk Reintegratie 
 
Meer informatie? Kij op de wesbiste van Werkcontact Outplacementbureau of bel de Outplacement Telefoon 
088-033 30 08

Recente berichten