Eigen bedrijf starten vanuit de WW  

Tao Fong:” Ik droomde al jaren van een eigen bedrijf. Toen ik na een reorganisatie werkloos werd besloot ik te starten met het repareren van audio- en video-apparatuur. Mijn werkcoach van UWV heeft me de mogelijkheid gegeven om me met behoud van mijn uitkering goed voor te bereiden. Ook toen ik eenmaal gestart was, bood UWV me een gunstige financiële regeling aan.
Mijn bedrijf is nu een succes en ik heb zelfs een paar mensen in dienst genomen om de vraag aan te kunnen.” 

Heeft u een WW-uitkering en wilt u een eigen bedrijf starten? Dan kunt u van UWV tijd krijgen om te onderzoeken of uw plannen haalbaar zijn. U hoeft in deze periode niet te solliciteren. 
 
De onderzoeksperiode
In deze onderzoeksperiode kunt u nagaan of uw idee kans van slagen heeft. Zo kunt u advies vragen aan uw werkcoach van UWV, de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. 
Besluit u na de onderzoeksperiode dat u toch geen eigen bedrijf wilt beginnen, dan blijft u gewoon uw WW-uitkering houden en moet u weer gaan solliciteren.
 
De startperiode
Besluit u na de onderzoeksperiode wel verder te gaan met een eigen bedrijf, dan kunt u op 2 verschillende manieren doorgaan:

  • kiezen voor minder uitkering. In deze situatie heeft u geen toestemming nodig van uw werkcoach om een eigen bedrijf op te zetten. U geeft aan UWV het aantal uren op dat u voor uw eigen bedrijf werkt. Voor deze uren krijgt u dan geen WW-uitkering meer. Voor het aantal uren dat u nog een WW-uitkering krijgt, moet u blijven solliciteren.
  • kiezen voor een startperiode met uw uitkering als voorschot.       In deze situatie kan uw werkcoach u toestemming geven om maximaal 26 weken met behoud van uw uitkering uw eigen bedrijf te starten. Uw uitkering is dan een voorschot. Na 2 jaar bekijkt het UWV wat voor inkomsten u heeft uit uw eigen bedrijf. Aan de hand daarvan bepaalt UWV of u uw voorschot moet terugbetalen. 

Welke mogelijkheid u ook kiest, u moet uw uren en inkomsten voor de Belastingdienst bijhouden. Het gaat dan om alle uren die u aan uw bedrijf besteed heeft. Dus zowel uren voor het werven van klanten, boekhouding, reizen als de uren die u besteed heeft aan het leveren van het product of de dienst.
 
Uw WW-uitkering na de startperiode
Aan het eind van de startperiode zijn er 3 mogelijkheden: 

  • u gaat fulltime door met uw bedrijf. U heeft dan u geen recht meer op een WW-uitkering.
  • u gaat parttime door als zelfstandige. U krijgt dan geen WW-uitkering meer voor de uren die u aan uw eigen bedrijf besteedt. Voor de rest van de uren krijgt u wel een WW-uitkering. Voor de uren waarvoor u een uitkering krijgt, moet u ook blijven solliciteren.
  • u stopt met uw bedrijf. U kunt soms nog recht hebben op een WW-uitkering. Of u weer een WW-uitkering krijgt is afhankelijk van de tijd dat u een eigen bedrijf had én van het aantal maanden dat u recht had op WW. Uw werkcoach kan u vertellen of u weer recht heeft op een WW-uitkering.

Vrijwillige verzekeringen
U krijgt als zelfstandige niet automatisch een uitkering als u geen werk heeft of ziek of arbeidsongeschikt bent. U moet zelf een verzekering regelen die zorgt voor inkomen als u ziek of arbeidsongeschikt wordt. Bij UWV kunt u een dergelijke vrijwillige verzekering afsluiten.

Recente berichten