Reorganisatie bij Nacap

Een tumultueuze vergadering, waar heel veel vragen gesteld werden, zegt Joukien Haan van FNV Bouw. Op 24 januari bespraken vakbonden FNV Bouw en FNV Bondgenoten met hun leden het sociaal plan dat Nacap biedt aan de 56 mensen die ontslagen worden bij de reorganisatie van het bedrijf. Ouderen komen er slecht vanaf met dit sociaal plan, logisch dat ook daar veel vragen over waren, aldus Haan. Omdat er geen representatief deel van de leden aanwezig was, is besloten de stemming over het sociaal plan schriftelijk te laten verlopen. Op 27 januari is de uitkomst bekend. 

Nacap, een bedrijf dat internationaal pijpleidingen aanlegt, was jarenlang een van de paradepaardjes van het concern van Henk Koop, oprichter van het roemruchte bouwbedrijf Koop Tjuchem. Het concern is de afgelopen jaren in opspraak geraakt. Sinds het bouwfraudeschandaal gaat het al bergafwaarts met het concern en ook Nacap krijgt forse klappen. In 2011 heeft de Koop Holding nog geprobeerd Nacap te verkopen, maar die verkoop is op het laatste moment afgeketst en onder druk van de financiers moet het bedrijf nu ingrijpend reorganiseren. In het najaar van 2011 is zusterbedrijf Nacap Benelux BV door de rechter verplicht het sociaal plan voor haar werknemers uit te voeren. Medio december werd de reorganisatie van de Nacap-locatie in Eelde bekend.

Sinds december is er door de vakbonden met de directie gepraat over een sociaal plan om de gevolgen van het ontslag voor de werknemers, met veelal zeer lange dienstverbanden, op te vangen. Eén dag voordat de bonden een concept sociaal plan aan haar leden zouden voorleggen, kondigde Nacap aan dat ook bij een zusterbedrijf in Veendam, Nacap Support, klappen gingen vallen. De werknemers in Veendam waren zelf echter nog niet geïnformeerd door hun werkgever.
Tijdens de ledenvergadering op het hoofdkantoor in Eelde, bleken ook de werknemers daar net voorafgaand aan de vergadering te zijn geïnformeerd over de reorganisatie. Na een stormachtig verlopen ledenvergadering zijn de vakbonden vorige week met aanvullende eisen teruggegaan naar de onderhandelingstafel. Daar gaf Nacap aan geen verdere middelen te hebben voor een fatsoenlijk sociaal plan.

We hebben het eindbod van hun werkgever met onze leden besproken. Wat ons betreft is dit sociaal plan onacceptabel, aldus FNV-bestuurders Joukien Haan en Masja Zwart. ?Er moeten in Eelde 56 mensen uit en in Veendam 14. Mensen die tientallen jaren hard hebben gewerkt voor de Koop-groep worden met een aanvulling van een paar maanden op straat gezet.

Daar komt bij dat er de afgelopen week bij de aandeelhouders van het bedrijf een claim van 300 miljoen is ingediend door de curator van het failliete zusterbedrijf Nacap Benelux. De rechter heeft de Nacap Holding verplicht aan 100 voormalige werknemers van Nacap Benelux alsnog een ontslagvergoeding uit te keren, omdat de holding ten gunste van de aandeelhouders vermogen aan Nacap Benelux hadden onttrokken. Dat is nogal wat, aldus Masja Zwart van FNV Bondgenoten. En nu zijn de mensen van Nacap in Eelde en Veendam aan de beurt. Het kan toch niet zo zijn dat zij een veel slechtere ontslagvergoeding krijgen dan de collega’s van het failliete Benelux. Deze mensen lopen forse inkomensschade op, zeker de 55-plussers die weinig kans hebben weer aan de bak te komen. Voor hen biedt noch Nacap noch Koop Holding een fatsoenlijke oplossing.

Meer over outplacement leest u op Outplacement Verzekering.