Minder re-integratie Den Helder

Den Helder – Werklozen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt komen in Den Helder voortaan minder snel in aanmerking voor een re-integratietraject.

“Om de re-integratietrajecten zo efficiënt mogelijk in te zetten, is een maximum verbonden aan de in te zetten trajecten. Het onbeperkt inzetten is niet meer mogelijk”, aldus het college van Den Helder. “Daarom zal altijd gekeken worden naar de haalbaarheid op betaald werk. Dit betekent dat mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die dus minder snel een baan zullen verwerven, ook minder snel een kans op een betaald re-integratietraject zullen maken.”

De aanvulling komt voort uit de bespreking in de raad van de begroting voor 2012 en uit de nieuwe samenstelling van de coalitie. Na de kleine crisis eerder dit jaar zijn Behoorlijk Bestuur en de ChristenUnie aangeschoven en dat betekende een aantal wijzigingen in het collegeprogramma.

Vaste lasten

In samenwerking met onder meer woningcorporaties wil de gemeente ook vaker overgaan tot het direct op de uitkering inhouden van vaste lasten. “Dit om de groeiende vraag naar schuldhulpverlening het hoofd te bieden”, zo meldt het college. “Daarnaast wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn en welke noodzaak er is (want deze kan van klant tot klant verschillen). Voorts is ook van belang hoe de klant en de klantenadviesraad staan tegenover het inhouden van de vaste lasten.”
Ook wil het college dat er meer huisvesting voor jongeren komt. Daarbij moet vooral worden gedacht aan de goedkopere segmenten tot 500 euro huur per maand en dan gaat het vooral om “appartementen met lift”. De gemeente verwacht door haar directe betrokkenheid bij de ontwikkeling van de Falgabuurt en Julianadorp Oost te kunnen sturen op de realisatie van jongerenhuisvesting.
In de aanvulling wordt door het college verder nogmaals benadrukt dat een verplaatsing van de schouwburg mogelijk is zonder extra kosten en dat de bouw van een nieuw stadhuis alleen zal doorgaan met inachtneming van het financieel plafond van 2,1 miljoen euro per jaar.

Meer over outplacement leest u op Outplacement Verzekering.