WIA vragen over tijdelijke contracten

Den Haag – Bij Werkcontact Outplacement krijgen we vaak vragen over de WIA-aanvraag en ziektewet bij tijdelijke arbeids-overeenkomsten. Indien een werknemer ziek is terwijl een tijdelijk contract afloopt, kan het volgende van toepassing zijn:

De ex-medewerker gaat een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Als de periode van ziekte langer dan 10 weken heeft geduurd voordat het contract eindigde, zal het UWV de re-integratieinspanningen van de werkgever beoordelen. Zijn deze onvoldoende, dan kan het UWV beslissen om de uitkering van de ex-werknemer op de werkgever te verhalen.

Mocht de ex-werknemer ziek blijven, loopt de wachttijd van 104 weken gewoon door en volgt er een WIA-keuring. Als uit deze keuring een beschikking WGA komt, wordt de uitkering van deze ex-werknemer tot max. 10 jaar verhaald op de laatste werkgever. Dit gebeurt via een verhoging van de gedifferentieerde premie WGA of voor eigen risicodragers rechtstreeks, meestal resulterend in een hogere particuliere verzekeringspremie.

Meer over outplacement leest u op Outplacement Verzekering.