Wat levert outplacement op?

Outplacement is een vorm van bemiddeling en begeleiding die sinds de jaren 80 voorkomt in Nederland. Met name de laatste jaren heeft outplacement een toevlucht genomen en zijn er honderden bureaus en bureautjes bijgekomen.

Outplacement kan een uitkomst bieden bij baanverlies. Met name oudere werknemers blijken er veelal baat bij te hebben. Voor hen is het  vaak moeilijk om te solliciteren en geschikte vacatures te vinden. Uit een recent gehouden onderzoek blijkt bovendien dat met outplacement de kans op het sneller vinden van werk met 70% vergroot wordt. Let wel: uit het onderzoek bleek niet dat mensen die geen outplacementtraject volgde geen werk vonden. Zij deden er enkel en alleen langer over.

De vraag of outplacement voor een ieder toegevoegde waarde heeft kan daarmee niet beantwoord worden. Of outplacement toegevoegde waarde heeft hangt immers niet alleen af van de kandidaat maar ook van het outplacementbureau en het te volgen traject.