UWV kondigt hoorzitting aan bij ontslag

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II brengt ingrijpende wijzigingen in het ontslagrecht met zich mee. Eén van de belangrijkste wijzigingen is het grotendeels buitenspel zetten van de kantonrechter. In de kabinetsplannen dient de werkgever bij ontslag, in de meeste gevallen, eerst voor advies naar het UWV. Het UWV zal vervolgens een niet-bindend advies over het gevraagde ontslag afgeven.

De kantonrechter kan door de werkgever nog wel worden ingeschakeld in het geval er een opzegverbod geldt ( bijvoorbeeld bij zieke en zwangere werknemers). Als de werkgever een negatief ontslag advies van het UWV naast zich neerlegt en toch tot ontslag overgaat, kan de werknemer het ontslag laten toetsen door de kantonrechter. Dat kan ook ingeval van ontslag na verkregen positief ontslagadvies van het UWV. In het laatste geval blijft het ontslag in stand maar kan de werknemer een ontslagvergoeding bepleiten.

Verval keuzevrijheid bij ontslag
De preventieve ontslag toets vindt onder nieuwe ontslagrecht dus plaats bij het UWV. Dat is  anders dan in het huidige situatie, waarbij de werkgever de keuze heeft om toestemming voor ontslag aan te vragen bij het UWV óf de kantonrechter.

Kritiek op UWV procedure
Bij vakbonden en advocaten leidt het grotendeels uitschakelen van de kantonrechter tot veel kritiek, vooral omdat de UWV ontslag procedure in de regel schriftelijk is. In de huidige situatie vindt er bij het UWV slechts in uitzonderlijke gevallen een hoorzitting plaats, waarbij partijen hun zaak mondeling kunnen toelichten. Het (vrijwel) ontbreken van een hoorzitting heeft het nadeel dat niet ‘doorgevraagd’ kan worden door de ontslaginstantie, zodat ‘de waarheid’ niet altijd, dan wel moeilijk, boven tafel is te krijgen. Bovendien blijkt bij een hoorzitting regelmatig dat de strijdende partijen alsnog tot een onderling akkoord komen. Bij een schriftelijke procedure ontbreekt deze ‘extra’ kans.

Hoorzitting wordt standaard
Het UWV heeft tijdens haar congres op 23 november 2012 te Utrecht aangekondigd dat zij er naar streeft om standaard een hoorzitting te houden onder het nieuwe ontslagrecht.
De rechten van werknemers en werkgevers en het beginsel van ‘hoor en wederhoor’ komen daardoor beter tot hun recht. Een goede zaak volgens Edwin van Jaarsveld, jurist bij Ontslagspecialist.

Het nieuwe ontslagrecht staat nog niet vast
Het voornemen van het kabinet is om het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2014 in te laten gaan. De plannen voor het nieuwe ontslagrecht dienen nog goedgekeurd te worden door de Eerste en Tweede Kamer. Ook de sociale partners mogen nog hun mening geven over het nieuwe ontslagrecht. Zolang is nog niets zeker. Maar de contouren zijn uitgezet en het UWV bereidt zich voor op haar nieuwe rol, inclusief hoorzitting.

Meer informatie over outplacement leest u op Outplacement Verzekering.