Reorganisatie bij Sulzer Turbo Service Venlo

Op maandag 26 november jl. heeft de directie van Sulzer Turbo Service Venlo B.V. een reorganisatie aangekondigd. Het voornemen is om bij de afdeling Repair over een periode van 3 jaar 19 arbeidsplaatsen te laten vervallen.

Het betreft vooralsnog 7 gedwongen ontslagen. In de afdeling Repair worden componenten van gasturbines gerepareerd.

De directie heeft in 2009 aangekondigd dat Lomm in de toekomst het kenniscentrum blijft van Sulzer Turbo Services Venlo. De reparatie van de “minder kritische” onderdelen gaan naar Lublin in Polen.

Gezien de toenemende concurrentie is het volgens de directie noodzakelijk om e.e.a. versneld en breder uit te voeren. De directie heeft eveneens melding gedaan van een teruglopende orde intake.

Meer informatie over outplacement leest u op Outplacement Verzekering.