PvdA worstelt met ontslagrecht

De Partij van de Arbeid verwacht niet dat alle afspraken uit het regeerakkoord over het ontslagrecht en de kortere WW letterlijk worden overgenomen. Dat zei PvdA-Kamerlid Hamer tijdens het debat over de begroting van Sociale Zaken.
De fractie worstelt erg met de afspraken over de WW en het ontslagrecht. In het regeerakkoord wordt de WW bekort van maximaal 38 maanden tot 24 maanden. Ook wordt de uitkering lager: het eerste jaar 70 procent van het laatstverdiende loon en het tweede jaar 70 procent van het wettelijk minimumloon, wat niet niet veel meer is dan de bijstand.

Premier Rutte en minister Asscher hadden al gezegd dat het regeerakkoord niet in beton gegoten is, maar dat de totale bezuiniging op Sociale Zaken wel moet worden gehaald.
De oppositie wil de bezuinigingen op de kinderopvang terugdraaien. De regeringspartijen VVD en PvdA willen dat ook, maar die weten nog niet waar ze het geld vandaan moeten halen.
Minister Asscher komt bij het vervolg van het debat donderdag aan het woord.

Meer informatie over outplacement leest u op Outplacement Verzekering.