Ontslagvergoeding en outplacement

Bij ontslag zijn er verschillende fiscale mogelijkheden om de ontslagvergoeding uit te betalen. De vergoeding kan gemiddeld worden over drie jaar. Als je een ontslagvergoedong ontvangt, neemt je inkomen in box 1 eenmalig toe. Mogelijk komt je inkomen daardoor  zelfs in de hoogste belastingschijf, je kan dan in aanmerking komen voor de middelingsinvestering (een regeling die de inkomstenbelasting omlaag brengt wanneer je sterk wisselende inkomsten hebt).

Daarnaast kan de werkgever de kosten voor een outplacementtraject van de ontslagvergoeding aftrekken (de kosten voor outplacement verschillen van 2.500 euro tot 10.000 euro).

Tegenwoordig spreken we overigens niet meer van een ontslagvergoeding maar van een transitiebudget. Een transitiebudget is een vergoeding voor de werknemer die hij of zij krigt bij ontslag. Bij onvrijwillig ontslag of bij het niet verlengen van een (tijdelijk) arbeidscontract van minstens een jaar is de werkgever aan de medewerker een transitiebudget verschuldigd. Het budget dient besteed te worden aan (om)scholing, training, persoonlijke coaching of andere inspanningen die leiden tot het vinden van een nieuwe baan zoals bijvoorbeeld hulp van een outplacementbureau), waardoor de medewerker sneller een baan kan vinden.

De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar en indien je langer dan 10 jaar in dienst is, krijg je vanaf het 10e dienstjaar 1/2 maandsalaris per dienstjaar.
Voor werknemers ouder dan 50 loopt de transitievergoeding zelfs op tot 1 maandsalaris per dienstjaar vanaf het 10e dienstjaar.

Er zit overigens wel een maximum op de transitievergoeding. Voor het jaar 2016 bedraagt het maximum76.000,00, of een jaarsalaris.

Let op: werkgevers mogen de kosten voor een outplacementtraject dus van de transitievergoeding aftrekken. De werknemer moet daar dan uiteraard wel mee instemmen.

Indien je ontslagen bent of binnenkort ontslagen wordt is het dus goed je eerst goed te oriënteren op de mogelijkheden die de transitievergoeding biedt. Uiteraard ben je ook welkom bij Werkcontact Outplacement. Wij vertellen je graag meer over de verschillende mogelijkheden en het spreekt voor zich dat dit vrijblijvend is.