Onderhandelingen RTV Noord-Holland

Recent werd bekend dat het budget van RTV Noord-Holland met 2 miljoen euro wordt gekort.  Hierdoor is RTV Noord-Holland genoodzaakt te reorganiseren.

De door de provincie opgelegde bezuiniging is volgens de vakbonden buitensporig en niet legitiem. De directie van RTV-Noor-Holland gaat echter uit van het zwaarste scenario en wil de koers van de omroep wijzigen om zo het marktaandeel te vergroten.

Voor medewerkers en OR is nu echter onduidelijk welke voorgenomen maatregelen primair door de bezuiniging zijn ingegeven en welke door de beoogde beleidswijzigingen.

Ook is er door de vakbonden en directie over de inhoud van een sociaal plan gesproken. De basis van de onderhandelingen vormt het sociaal plan dat de vakorganisaties vorig jaar met de landelijke publieke omroepen hebben afgesloten. Hierin wordt uitgegaan van een ontslagvergoeding volgens de ‘oude’ kantonrechtersformule en een zoektermijn van vijf maanden met bijbehorend budget voor outplacement en opleiding.

Meer over outplacement leest u op Outplacement Verzekering.