Nieuwe CAO: 2 procent loon erbij

Per 1 januari 2013 worden de salarissen van universiteitsmedewerkers verhoogd met 1 procent. In september 2013 komt daar nog eens 1 procent bij. Dat is het resultaat van de nieuwe CAO voor universiteitspersoneel die is afgesloten tussen bonden en werkgeversorganisatie VSNU.De onderhandelingen voor een nieuwe CAO lopen al jaren. De nieuwe cao wordt afgesloten voor de periode van 1 januari 2011 tot 1 januari 2014. Er zijn ook afspraken gemaakt over werk-naar-werktrajecten en modernisering van de CAO.
De Seniorenregeling, de Leeftijdsdagen en de 60-plusregeling vervallen per januari 2013. Wel komen er de volgende overgangsmaatregelen: wie op 1 januari 2013 gebruik maakt van de Seniorenregeling, kan dit blijven doen tot de aow-gerechtigde leeftijd. Werknemers die op 1 januari 2013 58 jaar of ouder zijn kunnen tot 1 juli 2013 schriftelijk aangeven of zij op, of na 59 jarige leeftijd van de regeling gebruik willen maken. Vanaf 1 januari 2014 is toetreding tot de Seniorenregeling niet meer mogelijk. Werknemers die op 31 december 2012 aanspraak op leeftijdsdagen hebben, behouden deze dagen tot 1 januari 2018, maar het aantal dagen neemt niet meer toe. Personeel dat na 1 januari 2013 in dienst komt, krijgt deze dagen niet.

Lees hier meer over de nieuwe CAO.

Meer informatie over outplacement leest u op Outplacement Verzekering.