Kritiek op plan voor ontslagrecht

De manier waarop het kabinet het ontslagrecht wil wijzigen, is ondoordacht en onverstandig. Dat vindt de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, waarbij 900 gespecialiseerde advocaten zijn aangesloten. De vereniging had zich nog niet eerder uitgelaten over de aangekondigde versoepeling van het ontslagrecht.

De arbeidsrecht-advocaten vinden vooral de combinatie van minder ontslagbescherming en een soberder WW te ver gaan. De positie van de rechter bij ontslag wordt uitgehold, vinden ze en de maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro vinden ze te laag.

Ook kantonrechters zijn bezorgd. Die vinden het wel positief dat het ontslagrecht eenvoudiger wordt, maar de voorgestelde termijn van vier weken waarin het UWV over het ontslag moet adviseren, vinden ze erg kort. Kantonrechters hebben nu vaak wel twee maanden nodig. Ook zijn ze bang dat vooral oudere werknemers de dupe zullen zijn van het nieuwe ontslagrecht.

Nu kan een werkgever voor een werknemer ontslag aanvragen via het UWV of via de kantonrechter. Het kabinet wil de gang naar de kantonrechter schrappen. De werkgever wordt verplicht advies te vragen aan het UWV, maar mag dat advies naast zich neerleggen en iemand toch ontslaan. De ontslagen werknemer kan dan alsnog naar de rechter en die bepaalt of iemand een ontslagvergoeding krijgt.

De plannen moeten nog in wetgeving worden vastgelegd en worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Het kabinet hoopt dat het nieuwe ontslagrecht medio 2014 kan worden ingevoerd.

Meer informatie over outplacement leest u op Outplacement Verzekering.