Hoogopgeleiden ontevreden

De aanhoudende crisis eist zijn tol. De tevredenheid van hoogopgeleide werknemers met hun loopbaanmogelijkheden is dit jaar flink gedaald. Daarnaast hebben werkgevers in de profitsector de afgelopen jaren de opleidingsbudgetten voor hun personeel fors teruggeschroefd. Ook de stijging van het startsalaris is dit jaar minimaal; 0,6% in de non-profitsector, 1,6% in het bedrijfsleven. In 2008 en 2009 lag de stijging in beide sectoren nog tussen de 2% en 3%. Dit blijkt uit het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek 2011 waaraan meer dan zeventig bedrijven en 10.930 werknemers meededen.

Dramatische daling tevredenheid met loopbaanmogelijkheden
De tevredenheid van hoogopgeleide werknemers met hun loopbaanmogelijkheden is afgelopen jaar gekelderd. In de profitsector vond ruim 70 procent van de hoogopgeleide medewerkers de afgelopen jaren dat ze voldoende mogelijkheden hadden om hun loopbaanwensen te verwezenlijken. Dat is dit jaar ineens gezakt naar 65 procent. Bij (semi-)overheidsinstellingen is de daling nog groter: van 65 naar 54 procent. Kees Versluis, chef redactie van Intermediair: ‘De dalende tevredenheid van werknemers komt deels door het grote aantal reorganisaties het afgelopen jaar. Maar ook door de aanhoudende crisis, waardoor mensen om financiële redenen niet weg durven gaan bij hun werkgever, ook al is hun carrière vastgelopen.’

Opleidingsbudgetten fors gedaald
Werkgevers in de profitsector hebben hun opleidingsbudgetten flink teruggeschroefd de afgelopen jaren, zo blijkt verder uit het onderzoek. In 2008 trokken bedrijven nog 5,8 procent van de bruto loonsom uit voor opleidingen en cursussen; dit jaar is dat nog maar 3,8 procent. In de publieke sector is die negatieve trend er overigens niet. Het opleidingsbudget bleef daar de afgelopen jaren stabiel rond een (lage) 2,6 procent. ‘We zien dat bedrijven steeds vaker hun eigen medewerkers inzetten om voor de groep te gaan staan in plaats van dat ze externe trainers inhuren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trainingen verandermanagement, communicatietechnieken of timemanagement die nu ‘in huis’ door collega’s zelf worden gegeven’, aldus Versluis.

Andere opvallende cijfers
Uit het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek 2011 komen een aantal andere opvallende cijfers naar voren:

  • De stijging van de startsalarissen voor hoogopgeleide starters was dit jaar minimaal: 0,6% in de non-profitsector, 1,6% in het bedrijfsleven. In 2008 en 2009 lag de stijging in beide sectoren nog tussen de 2% en 3%.
  • Werknemers zijn zowel in de profit- als de non-profitsector steeds ouder. 38% van de (semi-)overheids werknemers is vijftig jaar of ouder (was 31% in 2006). In het bedrijfsleven is een kleine 20% vijftigplusser (was 16% in 2006).
  • Bij 79 % van de organisaties is het tegenwoordig mogelijk om na je 65ste door te werken.
  • Maar liefst 98% van de werkgevers in de profitsector geeft werknemers die af en toe thuiswerken een laptop en een mobieltje (of smartphone) van de zaak. 67% vergoedt ook het thuisinternetabonnement.
  • Van de (semi-)overheidsbedrijven stelt 73% thuiswerkende medewerkers een laptop ter beschikking; 65% van de thuiswerkende medewerkers krijgt een mobieltje of smartphone van de zaak. Het internetabonnement wordt slechts door 35% van de non-profitorganisaties vergoed.
  • 81% van de commerciële bedrijven betaalt niets door wanneer ouders van jonge kinderen ouderschapsverlof opnemen. Onder (semi-)overheidsinstellingen bedraagt dat percentage slechts 19%.
  • 52% van de bedrijven en organisaties heeft een aparte gebeds- of bezinningsruimte. Tien jaar geleden lag dat percentage nog ruim onder de 20%.
  • De kans om arbeidsongeschikt te worden is bij een (semi-)overheidsinstelling met 0,2% per jaar twee maal zo groot als in een commercieel bedrijf.

Het onderzoek
Intermediair laat sinds 2001 jaarlijks onderzoeken welk bedrijf of organisatie de beste werkgever is voor hoogopgeleiden. Het onderzoek wordt in opdracht van Intermediair uitgevoerd door bureau SatisAction onder leiding van dr. Mirjam Baars, tevens hoofd van het Career Center van de Universiteit van Tilburg. In totaal maakten dit jaar meer dan zeventig bedrijven kans op de titel Beste Werkgever van Nederland. Alleen bedrijven met meer dan honderd medewerkers konden deelnemen.

Het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek is samengesteld uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit meer dan honderd vragen over arbeidsvoorwaarden die de deelnemende bedrijven beantwoorden en die steeksproefgewijs gecontroleerd zijn. Het tweede deel bestaat uit een online enquête onder een aselect gekozen, representatief aantal medewerkers van ieder deelnemend bedrijf. Dit onderzoek gaat over meerdere aspecten van hun werktevredenheid. In totaal deden dit jaar 10.930 werknemers mee aan het werktevredenheidsonderzoek.

Meer over outplacement en loopbaanbegeleiding leest u op Outplacement Verzekering.

Bron: Intermediair.nl