Hervorming ontslagrecht

Afgelopen maandag hebben de fracties van de VVD en de PvdA hun akkoord gegeven op het regeerakkoord. Daarmee is de coalitie tussen de VVD en de PvdA een feit. Met name de hervorming van het ontslagrecht is voor u als P&O’er van belang.

Preventieve ontslagtoets vervalt

De ontslagroute via UWV blijft gehandhaafd. De route via de kantonrechter (de preventieve ontslagtoets) vervalt. UWV moet ontslagaanvragen binnen vier weken behandelen (dat is nu zes). UWV zal dezelfde toetsingscriteria blijven hanteren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Nadat UWV zijn advies heeft gegeven over de ontslagzaak kan de werknemer de rechter vragen een ontslagvergoeding toe te kennen. Deze zal een vergoeding toekennen wanneer het ontslag onterecht is of als het ontslag voornamelijk aan de werkgever te wijten is. De ontslagvergoeding bedraagt maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van € 75.000.

Transititebudget
Bij ontslag, en ook bij het eindigen van een tijdelijk contract, zullen werkgevers een transitiebudget moeten betalen. Het transitiebudget bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van vier maandsalarissen. Deze regel geldt alleen bij werknemers die één jaar of langer in dienst zijn. Het budget moet worden gebruikt om de arbeidsmobiliteit van de werknemer te vergroten.

Ww-duur aangepakt
De maximale duur van de Ww-uitkering wordt volgens de kabinetsplannen per 1 juli 2014 voor nieuwe gevallen teruggebracht tot twee jaar. Het eerste jaar is het uitkeringsbedrag gerelateerd aan het laatstverdiende loon, het tweede jaar wordt de uitkering teruggebracht tot 70% van het wettelijk minimumloon. Werkgevers gaan vanaf 2014 hogere Ww-premies betalen. Het eerdere plan om de eerste zes maanden de Ww-uitkering door de werkgever te laten betalen gaat niet door.

Verlaging loonbelasting
Naast de aanpassingen aan het ontslagrecht zijn er ook andere zaken afgesproken in het regeerakkoord die voor u van belang zijn. Zo wordt de AOW-leeftijd versneld verhoogd. In 2018 naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Ook worden de belastingtarieven aangepast. Het hoogste belanstingtarief gaat van 52 procent naar 49 procent, dat van 42 procent naar 38 procent. De arbeidskorting neemt toe tot € 500.

Aan de slag met arbeidsgehandicapten
Als kers op de taart krijgen bedrijven/organisaties te maken met een quotum van vijf procent voor het aannemen van arbeidsgehandicapten (mits er in een organisatie ten minste 25 werknemers werken). Op het niet halen van de quotum komt een boete te staan van € 5.000 per werkplaats.

Nieuw minimumloon per 1-01-‘13
Elk half jaar wordt het minimumloon aangepast. 1 januari 2013 is het weer zo ver. Het minimumloon neemt dan met 0,91% toe tot € 1.469,40 voor een fulltimebaan. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bekendgemaakt. Zorg dat uw salarisadministratie indien nodig de salarissen tijdig aanpast. De inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) kan een organisatie namelijk beboeten wanneer werknemers onder het minimumloon betaald worden.

Meer informatie over outplacement leest u op Outplacement Verzekering.