Geen krapte door meer werkende vrouwen

Door de snel toenemende arbeidsdeelname van vrouwen en het optrekken van de pensioenleeftijd zal de krapte op de arbeidsmarkt het komende decennium meevallen. Dat stelt Bart Verhaagen, adviseur strategische personeelsplanning voor onder meer lokale overheden. Hij is van mening dat beleidsmakers een te algemeen beeld van de Nederlandse arbeidsmarkt schetsen. Zijn conclusie is dat er de komende tien jaar geen sprake zal zijn van schaarste.

 

4 procent erbij

Pas in 2030 krimpt de beroepsbevolking, de komende tien jaar blijft de arbeidsmarkt volgens Verhaagen hetzelfde. Volgens hem kan er door een groeiend aantal werkende vrouwen en langer werkende senioren ongeveer 4 procent worden opgeteld bij de beschikbare beroepsbevolking.

 

Te somber  

Volgens Verhaagen wordt een te somber beeld gegeven van aankomende personeelsschaarste. Hij kwam tot die bevinding na een analyse van CBS-gegevens. De gezien hun opleidingsniveau logische toename van het aantal hoog opgeleide, werkende vrouwen wordt in prognoses onvoldoende meegewogen, stelt hij. ‘Hun arbeidsparticipatie stijgt al jaren significant. Het aantal vrouwen dat wil of blijft werken zal dat van mannen benaderen. In 2025 heeft 68 procent van de vrouwen een betaalde baan. Wel werken ze vaker dan mannen parttime.’

 

Economische scenario’s

Ook worden verschillende economische scenario’s onvoldoende meegenomen in de prognoses. ‘Als de economie op hetzelfde peil blijft zal er globaal gezien geen krapte optreden,’ volgens Verhaagen. ‘Als er al schaarste ontstaat in de komende tien jaar dan is dat vooral in specifieke sectoren of beroepsgroepen.’ Verder zijn de regionale verschillen enorm. In sommige regio’s, bijvoorbeeld in Limburg, wordt het echt nijpend.’

 
De Veiligheidsregio Zeeland wil bijna 2 miljoen euro uittrekken om de organisatie zo snel mogelijk weer op volle sterkte te krijgen. Op dit moment zijn er te weinig medewerkers voor de verschillende meldkamers.
In het geval van opschaling bij een crisis is er nu ook niet genoeg leiding en coördinatie. Bovendien heeft een beperkt aantal medewerkers nu te veel taken.

Inspectie
Sinds 2007 werkt de Veiligheidsregio met zogenaamde multicentralisten die zowel de brandweer als ambulance voor hun rekening nemen, maar dat mag niet meer van de Inspectie Gezondheidszorg. Op dit moment vindt er werving plaats van gespecialiseerde brandweer of ambulancecentralisten.

Meldkamer
De Minister van Veiligheid & Justitie wil vanaf 2016 een Meldkamer van de Toekomst, één meldkamerorganisatie voor alle drie de disciplines (politie, brandweer en ambulance). Dit betekent ook dat het aantal meldkamerlocaties verlaagd wordt naar tien, verspreid over Nederland. Op dit moment wordt gekeken of een samenwerking tussen de meldkamers in Zeeland en Midden- West-Brabant mogelijk is.

Meer informatie over outplacement leest u op Outplacement Verzekering.