Den Haag bezuinigt niet op scholing

Veel ambtenaren nemen volgens de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (Personeel & Organisatie) genoegen met behoud van werk, in plaats van behoud van functie.

Andere tijden
Incentives als scholing helpen bij het bevorderen van mobiliteit,’ stelt de PvdA-wet;houder.. ‘Er zijn andere tijden aangebroken en onze ambtenaren zijn daar heus van doordrongen. Velen zijn bereid zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun toekomst en werkgelegenheid.’

Inkrimping
Den Haag investeert 8.5 miljoen euro in opleiding en scholing, ondanks een bezuiniging van 48 miljoen euro op de apparaatskosten tot 2014. De afslankingsoperatie komt neer op een inkrimping met 1050 formatieplaatsen. Ruim de helft door het beëindigen van tijdelijke contracten en het schrappen van vacatures. Outplacement en scholing moeten de smeerolie worden van de resterende opgave.  
Van het scholingsbudget, dat gelijk staat 2 procent van de loonsom, kunnen volgens Baldewsingh heel wat ambtenaren de schoolbankjes in of on the job voorbereid worden op andere taken. ‘Niet scholen is achteruit fietsen,’ vindt hij.

Talentklasjes
Trudy Loeffen, directeur Personeel & Organisatie, zegt zich ‘eerder zorgen te maken als de voor scholing gereserveerde 8,5 miljoen euro niet op gaat, dan wanneer de bodem van de pot in zicht komt’. Met het oog op de middellange termijn en als middel tegen de vergrijzing is Den Haag volgens haar zeer actief met talentklasjes en traineeships.

Meer informatie over outplacement leest u op Outplacement Verzekering.

Bron: Binnelands Bestuur