Arbeid wordt flexibeler

Als het aan de programma’s van de afzonderlijke politieke partijen ligt, verandert er veel op het gebied van loonadministratie en HR. Zo wordt arbeid flexibeler en worden werkgevers en werknemers gestimuleerd langer door te werken. Dat concludeert ADP op basis van een inventarisatie van de verkiezingsprogramma’s van de VVD, SP, PvdA, PVV, CDA en D66 op het vlak van HR en verloning.

Er zijn grote verschillen waarneembaar tussen de plannen van de partijen als het gaat om belastingen en premies die invloed hebben op de loonstrook. Zo wil de VVD de belasting verlagen door de arbeidskorting te verhogen. De SP wil dat werkgevers een duit in het zakje doen door mee te betalen aan de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Als het aan de socialisten ligt, betalen mensen die meer dan 150.000 euro verdienen voortaan 65 procent belasting op het deel dat daar boven komt. Ook de PvdA is voornemens een ‘toptarief’ in te stellen, maar dan van 60 procent van het brutoloon boven de 150.000 euro. Het CDA is ook voor een solidariteitsheffing voor topinkomens, naast de instelling van een vlaktaks waarmee iedere werknemer 35 procent inkomensbelasting betaalt.
De SP wil de minimumjeugdlonen vanaf achttien jaar op termijn gelijktrekken aan het minimumloon en een verbod op stukloon, zoals bij postbodes soms het geval is. De PvdA en de SP willen de topsalarissen in de publieke sector aan banden leggen. Als het aan de SP ligt, komt er een wettelijk verbod op bonussen in de financiële sector.

Meer informatie over outplacement leest u op Outplacement Verzekering.